OIR POSDRU BI - Contact

Home » Informatii de interes public » Rapoarte activitate » Raport activitate 2011

RAPORT privind activitatea Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane  Regiunea Bucureşti – Ilfov în anul 2011

Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti – Ilfov s-a înfiintat începând cu 01.01.2007 prin HG 1878 din 21.12.2006 pentru modificarea si completarea Legii 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei prin reorganizarea Unitatii de Implementare a Programelor (UIP) din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, aprobat prin Ordin al Ministrului Muncii Familiei şi Egalităţii de Şanse, Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Bucuresti-Ilfov, asigură în teritoriu aplicarea unitară a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. Totodată, pentru Subprogramul Phare 2003, îndeplineşte responsabilităţi delegate prin acord de implementare de catre Autoritatea de Implementare din cadrul MMFES, iar pentru programele Phare 2004-2006, rolul de Autoritate de Implementare în relatia cu Agentia de Implementare din cadrul MMFES, în principal în urmatoarele domenii şi cu următoarele alocari financiare:

Citeste mai departe…

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014