OIR POSDRU BI - Contact

OIR POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov publica rezultatele obtinute la interviul din data de 27-28.05.2019 la concursul de ocupare, pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2019), a unui număr de 11 posturi în afara organigramei

OIR POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov publica rezultatele obtinute la interviul din data de 27-28.05.2019 la concursul de ocupare, pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2019), a unui număr de 11 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul ”Îmbunătăţirea capacităţii OIR Bucureşti Ilfov de a...
Read More

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov, a implementat în perioada 01.04.2016 – 31.12.2018, proiectul cu titlul „ Servicii de transport și cazare necesare OIR POSDRU București-Ilfov”

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ TITLUL PROIECTULUI: “Servicii de transport și cazare necesare OIR POSDRU București-Ilfov” Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a...
Read More

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014