OIR POSDRU BI - Contact

Anunturi iulie 2009

31.07.2009 Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucuresti-Ilfov anunţă faptul că funcţia publică de execuţie de consilier juridic clasa I gradul profesional principal treapta de salarizare 3 din cadrul Serviciului Contractare – Compartimentul Suport Juridic este vacantă.  ....
Read More

Anunturi iunie 2009

26.06.2009 În contextul finalizării evaluării proiectelor primite în urma cererilor de propuneri de proiecte strategice şi de grant lansate în data de 16 aprilie şi în data de 8 iulie 2008, cu termen de transmitere 15 decembrie, respectiv 19 decembrie 2008, AMPOSDRU publică lista beneficiarilor selectaţi până la...
Read More

Anunturi mai 2009

25.05.2009 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a lansat în data de 9 mai 2009,14 noi linii de finanţare pentru 13 Domenii Majore de Intervenţie (DMI) finanţate din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Acţiunile finanţate vor fi implementate la...
Read More

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014