OIR POSDRU BI - Contact

Home » Despre noi » Cariera » Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov publica rezultatele obtinute la proba scrisa a concursului de ocupare a functiei publice de executie temporar vacanta consilier cls. I gr. prof. asistent, in cadrul compartimentului Evaluare si contractare proiecte din data de 10.09.2019.

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov publica rezultatele obtinute la proba scrisa a concursului de ocupare a functiei publice de executie temporar vacanta consilier cls. I gr. prof. asistent, in cadrul compartimentului Evaluare si contractare proiecte din data de 10.09.2019.

Descarcare document - rezultate_concurs_10.09.2019.pdf

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014