OIR POSDRU BI - Contact

Home » OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are, in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Teritoriul Romaniei este impartit in 8 regiuni de dezvoltare, zone ce corespund unor grupari de judete, constituite prin asocierea voluntara a acestora, pe baza unei conventii semnate de reprezentantii consiliilor judetene. Aceste regiuni de dezvoltare sunt constituite pe baza sistemului existent la nivel comunitar, mai precis de clasificare a unitatilor teritoriale NUTS. Conform acestuia, este vorba de regiuni de nivel NUTS II, cu o populatie de pana in 2,8 milioane de locuitori.

Din punct de vedere administrativ, Regiunea Bucuresti – Ilfov este alcatuita din Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov, avand o populatie de 2.253.827 de locuitori de la 1 iulie 2011. Municipiul Bucuresti este cea mai mare aglomerare urbana din Romania, populatia reprezentand 85,2% din populatia regiunii adica 1,919,352 de locuitori.

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti – Ilfov s-a înfiinţat începând cu 01.01.2007 prin HG 1878 din 21.12.2006 pentru modificarea şi completarea Legii 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei prin reorganizarea Unităţii de Implementare a Programelor (UIP) din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Potrivit  art. 31 alin. 1 din Hotărârea nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, “Organismele intermediare au atribuţii delegate de la autoritatea de management pentru implementarea programului operaţional aflat în gestiune.”

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, cu modificările şi completările ulterioare, AMPOSDRU a delegat o parte dintre competentele, atribuţiile, angajamentele, obligaţiile şi/sau drepturile sale către Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” Bucureşti-Ilfov.

Potrivit Ordonantei de urgenta nr. 23/2016 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale si de investiţii europene organismele intermediare regionale sunt instituţii care funcționeaza in subordinea Ministerului Fondurilor Europene.

Rolul sau principal este de a implementa, la nivel regional, schemele pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene de preaderare (PHARE), respectiv post-aderare (Fondul Social European). Pe langa activitatea legata de implementarea schemelor de finantare nerambursabila, Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov participa activ la realizarea Planului Regional de Actiune pentru Ocupare si Incluziune sociala si se implica in promovarea parteneriatelor la nivel local si regional.

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014