OIR POSDRU BI - Contact

Home » Despre noi » Cariera » OIR POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată (până la data de 31.01.2020) a unui număr de 2 posturi în afara organigramei în cadrul proiectului Interreg (40Ready)

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti-Ilfov organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată (până la data de 31.01.2020) a unui număr de 2 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului Interreg (40Ready) cu titlul ”Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0”, prin angajare de personal contractual în afara organigramei.

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014