OIR POSDRU BI - Contact

Home » Finantari POCU » Proiecte axa 7 » OIR POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov implementează proiectul cu titlul „Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov pentru organizarea primei reuniuni ordinare, din anul 2019, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014 – 2020” cod MySMIS 128866

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TITLUL PROIECTULUI: “Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov pentru organizarea primei reuniuni ordinare, din anul 2019, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014 – 2020”

Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică

Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov, implementează începând cu data de 05.02.2019 pe o durată de 7 luni, proiectul cu titlul „Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov pentru organizarea primei reuniuni ordinare, din anul 2019, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014 – 2020”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cu contract de finanțare nr. POCU/155/7/4/128866 semnat la data de 05.02.2019. 

Valoarea totală a proiectului este de 144.616,93 lei, din care:

  • asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 122.483,31 lei;
  • contributia nationala în valoare de 22.133,62 lei.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinul logistic acordat OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov in vederea vederea organizarii primei reuniuni ordinare, din anul 2019, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014-2020, in perioada 21-22 februarie 2019, in Bucuresti. Acest obiectiv general al proiectului contribuie la imbunatatirea capacitatii OIR POSDRU Bucuresti Ilfov de a gestiona si implementa in mod eficient si eficace programul operational POCU 2014-2020.

Obiectivul specific constă în organizarea de către OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov a primei reuniuni ordinare, din anul 2019, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014-2020, in perioada 21-22 februarie 2019, in Bucuresti, pentru aproximativ 70 persoane.

Rezultate:

  1. Prima reuniune ordinara a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014-2020, din anul 2019, organizata in perioada 21-22 februarie 2019, in Bucuresti, pentru un numar de 70 persoane.
  2. Un contract de prestari servicii incheiat cu un operator economic (cu respectarea prevederilor legale in vigoare), in vederea organizarii primei reuniuni ordinare a CM pentru POCU 2014-2020, din anul 2019.
  3. 70 de participanti la CM, beneficiari ai serviciilor de cazare, masa, transport, inchiriere sala, interpretariat si materiale promotionale

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

Grupul tinta al proiectului este format din 70 de persoane, respectiv:

  • membrii, observatorii si invitatii CM al POCU 2014-2020;
  • reprezentanti ai Comisiei Europene;
  • personalul DG PCU si personalul din MFE cu atributii aferente POCU 2014-2020;
  • personalul OIR POSDRU Bucuresti Ilfov.
Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014