OIR POSDRU BI - Contact

Home » Finantari POCU » Proiecte axa 7 » OIR POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov implementează proiectul cu titlul „Schimb de experiență si de bune practici cu privire la implementarea Fondului Social European” cod MySMIS 129597

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ

TITLUL PROIECTULUI: “Schimb de experiență si de bune practici cu privire la implementarea Fondului Social European

Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică

Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Bucureşti-Ilfov, implementează începând cu data de 05.04.2019 pe o durată de 6 luni, proiectul cu titlul „Schimb de experiență si de bune practici cu privire la implementarea Fondului Social European”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cu decizia de aprobarea finanțării nr. 23242 / 29.03.2019. 

Valoarea totală a proiectului este de 110.501,40 lei, din care:

  • asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 93.589,16 lei;
  • contributia nationala în valoare de 16.912,24 lei.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului consta in sprijinirea OIR POSDRU REGIUNEA Bucuresti Ilfov in organizarea corespunzătoare a activităților aferente unui eveniment (întâlnire de lucru) privind schimbul de experiența si de bune practici cu privire la implementarea Fondului Social European

Obiectivul specific constă în organizarea organizarea cu succes a unui eveniment (întâlnire de lucru) privind schimbul de experiență si de bune practici cu privire la implementarea Fondului Social European.

Rezultate:

  1. Un eveniment organizat privind schimbul de experiență si de bune practici cu privire la implementarea Fondului Social European
  2. Un contract de prestări servicii încheiat cu un operator economic (cu respectarea prevederilor legale in vigoare), in vederea organizării unui eveniment (întâlnire de lucru) privind schimbul de experienþa si de bune practici cu privire la implementarea Fondului Social European

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

Grupul țintă este format din: reprezentanți ai autorităților de management, si ai partenerilor sociali din cadrul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, precum si reprezentanți ai Ministerului Fondurilor Europene si Comisiei Europene care vor participa la reuniunea Comitetul Fondului Social European, organizata în cadrul evenimentelor derulate sub egida președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014