OIR POSDRU BI - Contact

Home » Finantari POCU » Anunturi POCU » Metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii indicatorilor de program în cadrul proiectelor

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, anunță publicarea Metodologiei pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor finanțate prin POCU.

Performanța implementării POCU este monitorizată, în primul rând, prin prisma rezultatelor obținute, măsurate prin indicatori. În cazul neîndeplinirii țintelor, se aplică măsuri corective la nivelul programului. Proiectele sunt elementele de bază prin care se realizează implementarea programului operațional, așadar obținerea rezultatelor asumate la nivelul acestora este esențială pentru succesul programului.

Metodologia este un document care prezintă calculul corecțiilor financiare aplicabile beneficiarilor de proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 în cazul neîndeplinirii țintelor aferente indicatorilor de program POCU, asumate prin Cererea de Finanțare, anexată Contractului de Finanțare și având în vedere prevederile ghidurilor condiții specifice.

În vederea punerii în aplicare a Metodologiei pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor finanțate prin POCU, beneficiarii se vor adresa ofiţerului de monitorizare din cadrul Organismului Intermediar.

Metodologia publicată in data de 11 septembrie 2018, nu se aplică proiectelor finalizate la momentul intrării în vigoare a acesteia.

sursa www.fonduri-ue.ro

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014