OIR POSDRU BI - Contact

Home » Finantari POCU » Manual de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020

În scopul asigurării unei identități vizuale armonioase și pentru respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea, Manualul de Identitate Vizualăa pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 în România (manualul) și regulile specifice stabilite de fiecare Autoritate de Management se aplică programelor operaționale și proiectelor finanțate din Instrumente Structurale. Atunci când este cazul, Autoritațile de Management pentru Programele Operaționale pot stabili reguli detaliate, fără a le încalca pe cele din acest manual.

Având în vedere specificitatea programelor din cadrul Obiectivului Cooperare Teritorială Europeană, reprezentată în special prin parteneriate multilaterale, prevederile manualelor de identitate proprii acestor programe vor prevala prevederilor acestui manual.

Elementele de identitate vizuală ale Uniunii Europene și ale Instrumentelor Structurale în România trebuie folosite de către:

1. Autoritațile de Management și Organismele Intermediare responsabile de implementarea Programelor Operaționale finanțate din Instrumentele Structurale;

2. Beneficiarii finanțarilor nerambursabile din Instrumente Structurale.

Prevederile manualului vor fi parte integrantă a contractelor de finanțare încheiate în cadrul programelor finanțate de Uniunea Europeana între Autoritațile de Management/Organismele Intermediare și beneficiari. Autoritațile de Management, Organismele Intermediare și beneficiarii trebuie să prevadă resursele bugetare pentru activitațile și materialele de informare și comunicare.

Acest manual cuprinde:

  • elementele care trebuie folosite, inclusiv exemple grafice;
  • regulile de utilizare;
  • excepţiile de la aceste reguli.

Prin aplicarea prevederilor manualului nu este limitata abordarea creativă a conceptelor de materiale de informare și comunicare.

Atractivitatea, memorabilitatea, claritatea și coerența conținutului, acolo unde este cazul, vor contribui la mai bună receptare de către public, potențiali beneficiari, beneficiari.

Manual de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 revizuit ianuarie 2018

zipFormate actualizate – 19.03.2018 (actualizate cu formatul de panou temporar 3m x 2m)

zipFormate roll-up actualizate – 23.03.2018

zipSigle actualizate

Ordin de aprobare a Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 – ianuarie 2018

 

pdfManual de identitate vizuala – versiunea 1

zipFormate

zipSigle

zipSigle în format jpg

pdfInstrucţiune privind regulile de identitate vizuală pentru proiectele etapizate finanţate din fonduri europene

pdfOrdin privind aprobarea Manualului de Identitate vizuala pentru Instrumente Structurale 2014 – 2020

docDescriere proiect 1.2.001 – „Comunicarea fondurilor ESI în noua perioadă de programare”

docDescriere proiect – „Sprijin pentru realizarea evenimentelor din Planul de Comunicare pentru IS 2014-2020”

docxDescriere proiect – „Centrul Național de Informare pentru Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014-2020”, cod proiect 1.2.060

Sursa fonduri-ue.ro

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014