OIR POSDRU BI - Contact

Home » Contact

Date de contact OIR POSDRU Regiunea Bucureşti Ilfov:

  • Adresa: Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 11, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti
  • Telefon: 021.3191280 sau 021.3191281
  • Fax: 021.3134243
  • E-mail : office @oiposdrubi.ro
  • Pagina web: www.oiposdrubi.ro

Programul de lucru:

  • Luni – Joi, orele 08.00 – 16.30 ; Vineri, orele 08.00 – 14.00

Program registratura:

Toată corespondenţa de tipul: solicitari de clarificări, întrebări privind lansările de proiecte, clarificari cu privire la implementarea proiectului etc. se transmit numai la adresa de email office @oiposdrubi.ro.

  • Luni – Joi, orele 08.30 – 16.00 ; Vineri, orele 08.30 – 13.00

Program audiente:

Programul de audienţe se desfăşoară in fiecare joi, orele 12.00 – 16.00.

Beneficiarii contractelor de finanţare POCU, care sunt in gestiunea OIR POSDRU Regiunea Bucureşti Ilfov interesaţi a fi primiti în audienţă sunt rugaţi să transmită la adresa de email  audiente @oiposdrubi.ro, până cel târziu in fiecare miercuri ora 16.00,  următoarele:

  • date de contact (nume beneficiar, cod proiect, titlu proiect, adresa de corespondenţă, numele şi funcţia persoanei/persoanelor care solicită audienţa, număr de telefon/fax si adresa de e-mail);
  • motivul solicitării.

Persoana desemnata cu protectia datelor cu caracter personal:  Saftere Andreea Beatrice

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014