OIR POSDRU BI - Contact

Home » Finantari POCU » Archive by category "Proiecte axa 7" (Page 10)

POSDRU/7/7.1/CF/OIPOSDRUBI/7

Titlul proiectului: „Asistentă tehnică pentru activitatea de contractare a proiectelor” – proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Axa Prioritară 7- Asistenţă tehnică Domeniul major de intervenţie – 7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POS DRU. Valoarea eligibilă...
Read More

POSDRU/7/7.1/CF/OIPOSDRUBI/5

Titlul proiectului: Servicii de transport si de cazare necesare OIR POSDRU Bucuresti Ilfov – proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Axa Prioritară 7- Asistenţă tehnică Domeniul major de intervenţie – 7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS...
Read More

POSDRU/7/7.1/CF/OIPOSDRUBI/4

Titlul proiectului: Achiziţia de cărţi, abonamente online şi reviste de specialitate necesare activităţii OIR POSDRU Bucureşti-Ilfov – proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Axa Prioritară 7- Asistenţă tehnică Domeniul major de intervenţie – 7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general...
Read More

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014