OIR POSDRU BI - Contact

Home » Archive by category "Finantari POCU" (Page 20)

POSDRU/7/7.1/CF/OIPOSDRUBI/22

Titlul proiectului:“ Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fata locului a proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013” Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică Domeniul major de intervenţie: 7.1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU Valoarea eligibila a...
Read More

POSDRU/7/7.2/CF/OIPOSDRUBI/18

Titlul proiectului: „Servicii de asigurare personal birou help-desk pentru OIR POSDRU BI in vederea sprijinirii activitatii de informare a beneficiarilor si a potentialilor beneficiari ”– proiect cofinantat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Axa Prioritară 7- Asistenţă tehnică Domeniul major de...
Read More

POSDRU/7/7.2/CF/OIPOSDRUBI/15

Titlul proiectului: „Creşterea gradului de promovare a OIR POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov” – proiect cofinantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU/7/7.1/CF/OIPOSDRUBI/15 Axa Prioritară 7- Asistenţă tehnică Domeniul major de intervenţie – 7.2 Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU Valoarea eligibilă a proiectului –...
Read More

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014