OIR POSDRU BI - Contact

Home » Archive by category "Anunturi OIR" (Page 3)

Comunicat OIR POSDRU Regiunea Bucuresti-Ilfov – 27.01.2016

În conformitate cu măsurile preventive anticorupţie prevăzute în Strategia naţională anticorupţie 2012-2015 şi cu normele Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei, menţionăm că la nivelul Organismului...
Read More

Nota de informare privind protectia datelor personale

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice ORGANISMUL...
Read More

Instiintare OIR POSDRU Bucureşti-Ilfov

OIRPOSDRU Bucureşti-Ilfov înştiinţează SC MERIDIAN EUROPA SERVICES GROUP SRL, CUI 20945815, beneficiar al proiectului POSDRU/51/5.1/G/12322 – Turist în Europa Modernă, cu privire la emiterea Procesului verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare nr. 7798/03.07.2015. Pentru achitarea creanţei bugetare stabilită prin Procesul...
Read More

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014