OIR POSDRU BI - Contact

Home » Achizitii publice » Anunt intentie achizitionare servicii de medicina muncii

Către: Operatorii economici interesați

 Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Publice pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București Ilfov dorește să realizeze achiziţionarea de servicii de de medicina muncii, Cod  CPV 85147000-1 – Servicii de medicina muncii prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de servicii. Durata contractului de servicii va fi până la data de 31.12.2023. Sursa de finanțare va fi asigurată prin proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

Oferta dumneavoastră va fi încărcată în SICAP în conformitate cu specificațiile tehnice, minime și obligatorii, anexate, până la data de 24.12.2018, cu cod CPV 85147000-1 – Servicii de medicina muncii și cu denumirea “Servicii de MED. MUNCII pentru OIR POSDRU BI.

Persoane de contact:

Andreea Saftere, telefon: 021.3191280, fax: 021.3134243, e-mail: office@oiposdrubi.ro.

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014