OIR POSDRU BI - Contact

Home » Achizitii publice » Anunt în vederea realizării achizitiei de servicii organizare eveniment in ziua de 09.04.2019

Către: Operatorii economici interesați

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Publice pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București Ilfov dorește să realizeze achiziţionarea de servicii de organizare eveniment, Cod CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2) prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5), din Legea nr. 98/2016 .
Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de servicii. Evenimentul se va desfășura în data de 09.04.2019 în intervalul orar 18.00 – 22.45.
Sursa de finanțare va fi asigurată printr-un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.
Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră la sediul OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov, din Bdul Carol I nr. 34-36, sector 2, București sau să o transmiteţi prin email la adresa office@oiposdrubi.ro.
Ofertele se transmit până cel mai târziu la data de 05.04.2019, astfel:
-ora 14.00 fizic la sediul institutiei, situat in b-dul Carol I nr 34-36, et. 11, sector 2, Bucuresti
-ora 17.00 pe adresa de email office@oiposdrubi.ro
În situaţia în care sunteţi selectaţi, vă rugăm să aveţi disponibilitatea pentru semnarea contractul de servicii luni, 08.04.2019.

Persoane de contact:
Andreea Saftere, telefon: 021.3191280, fax: 021.3134243, e-mail: office@oiposdrubi.ro.
Monica Dinescu, telefon: 021.3191280, fax: 021.3134243, e-mail: office@oiposdrubi.ro

În speranţa că vom primi oferta dumneavoastră, vă mulţumim.

Descarcare document - 2813040419.pdf

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014