OIR POSDRU BI - Contact

Home » Achizitii publice » Anunt în vederea realizării achizitiei de servicii organizare eveniment Comitet de Monitorizare POCU in zilele de 21-22.02.2019

Către: Operatorii economici interesați

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Publice pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București Ilfov dorește să realizeze achiziţionarea de servicii de organizare eveniment, Cod  CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2)prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de servicii. Evenimentul se va desfășura în data de 21.02.2019 în intervalul orar 12.30 – 18.00 și în data de 22.02.2019 în intervalul orar 08.30 – 18.00.

Sursa de finanțare va fi asigurată prin proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

Oferta dumneavoastră va fi încărcată în SICAP în conformitate cu specificațiile tehnice, minime și obligatorii, anexate, până la data de 04.02.2018 (inclusiv), cu cod CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2) și cu denumirea “Servicii organizare eveniment pentru CM.

Persoane de contact:

Andreea Saftere, telefon: 021.3191280, fax: 021.3134243, e-mail: office@oiposdrubi.ro.

Monica Dinescu, telefon: 021.3191280, fax: 021.3134243, e-mail: office@oiposdrubi.ro

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014