OIR POSDRU BI - Contact

Home » Alerta nereguli

Orice persoană implicată în implementarea şi monitorizarea unui proiect finanţat din POS DRU, sau care deţine informaţii privind desfăşurarea proiectelor finanţate în cadrul POS DRU regiunea Bucuresti Ilfov, poate trimite alerte privind neregulile prin:

  • E-mail: nereguli @oiposdrubi.ro sau la
  • Telefon: 021.3191280 sau 021.3191281; Fax: 021.3134243
  • Cutia de alerte nereguli:  Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 7, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti

Alertele privind neregulile pot fi transmise anonim sau sub semnătură, caz în care va fi păstrată confidenţialitatea în ceea ce priveşte identitatea expeditorului, iar acesta nu va avea nici o implicare în procesul de investigare a neregulii.

Cazurile de nereguli vor fi analizate şi investigate de către unităţile de specialitate ale Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU), iar decizia va fi transmisă în concordanţă cu procedurile interne ale AMPOSDRU şi cu legislaţia naţională şi europeană în vigoare.

Formular sesizare nereguli – OIR POSDRU BI

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014