OIR POSDRU BI - Contact

Home » Search results for "%E3%80%96%EB%B0%94%EC%B9%B4%EB%9D%BC%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8%E3%80%97%E2%86%A9-%EC%BD%94%EC%9D%B8%EC%B9%B4%EC%A7%80%EB%85%B8-%E2%99%A0%EB%B8%94%EB%9E%99 %EC%9E%AD %EB%A3%B0%EF%B9%8C%EF%B9%9D%EF%B9%9E%E2%95%AC%E3%80%88opm65.xyz%E3%80%89%EC%B9%B4%EC%A7%80%EB%85%B8 3%EB%A7%8C2019-03-24-20-29%5B%5D%EB%B0%94%EC%B9%B4%EB%9D%BC %EC%BF%A0%ED%8F%B0DgG%EB%AA%A8%ED%9E%88%EA%B0%84 %EC%B9%B4%EC%A7%80%EB%85%B8%5B%5D%5B%5D%E2%99%A5%5B%5D%5B%5D%ED%8C%8C%EB%9D%BC%EB%8B%A4%EC%9D%B4%EC%8A%A4 %EA%B2%8C%EC%9E%84bc1 %EB%A7%8C%EC%9B%90 %EA%BD%81 %EB%A8%B8%EB%8B%88%E2%98%AA%5B%5D"

404 Error: Not Found

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014