OIR POSDRU BI - Contact

Home » Search results for "%E3%80%94%EC%9E%A5%EC%84%B1%EC%BD%9C%EA%B1%B8%E3%80%95%E2%96%AC%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%B6%80%EB%A5%B4%EB%8A%94%EB%B2%95%E2%95%AD%EC%B0%BD%EC%9B%90 %EC%B6%9C%EC%9E%A5 %EC%88%99%EC%86%8C%E2%87%8A%E3%80%8E%EC%B9%B4%ED%86%A1wyk92%E3%80%8F%E2%99%A4%E3%80%8Ef%D0%BAh846.%D1%81%D0%BE%D0%BC%E3%80%8F%5B%5D2019-03-24-20-05%5B%5D%5B%5D%EC%9E%A5%EC%84%B1%5B%5DiqY%E2%96%A5%E2%99%A1%EC%9E%A5%EC%84%B1%EC%9E%A5%EC%84%B1RW%C2%A3%5B%5D%EB%A7%8C%EB%82%A8 %EB%B0%A9%EC%97%AC%EA%B4%80 %EC%95%84%EA%B0%80%EC%94%A8%5B%5D%EA%B4%91%EC%A3%BC %EB%AA%A8%ED%85%94 %EC%B6%94%EC%B2%9C%E2%86%95"

404 Error: Not Found

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014