OIR POSDRU BI - Contact

Home » Search results for "%E3%80%94%EB%B0%94%EC%B9%B4%EB%9D%BC%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8%E3%80%95%E2%94%A2-%EC%B9%B4%EC%A7%80%EB%85%B8%ED%95%98%EB%8A%94%EA%B3%B3-%E2%98%9E%EB%B9%A0 %EC%A7%95%EC%BD%94%E2%87%81%E2%80%B9%E2%80%BA%E2%9E%B7%E3%80%8Agmvcs.com%E3%80%8B%EC%8A%AC%EB%A1%AF %EB%A8%B8%EC%8B%A0 %EC%9D%B4%EA%B8%B0%EB%8A%94 %EB%B0%A9%EB%B2%95%E2%99%94%5B%5D2019-03-24-20-07%EB%A7%9E%EA%B3%A0%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8%E2%99%95%5B%5D%E2%99%9BQ%EB%B0%94%EC%B9%B4%EB%9D%BC %EC%A4%91%EA%B5%AD%EC%A0%90%E2%95%A3%5B%5D%ED%98%84%EA%B8%88%EB%B0%94%EB%91%91%EC%9D%B4%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B87luck"

404 Error: Not Found

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014