OIR POSDRU BI - Contact

Home » Search results for "%E3%80%90%ED%8F%89%ED%83%9D%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%95%88%EB%A7%88%E3%80%91%E2%87%86%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EB%B6%80%EB%A5%B4%EB%8A%94%EB%B2%95%E2%98%88%EC%95%84%EA%B0%80%EC%94%A8 %EC%8D%B0%E2%99%A3%E3%80%8E%EC%B9%B4%ED%86%A1mxm33%E3%80%8F%E2%82%AA%E3%80%94%D1%82%D1%80%D0%B5863.%D1%81%D0%BE%D0%BC%E3%80%95%EC%97%90%EC%9D%B4%EB%AF%B8 av2z%ED%8F%89%ED%83%9D%5B%5DJ%EC%97%AC%EC%9E%90 %EB%AA%A8%ED%85%94%EA%B0%95%EB%A6%89 %EC%97%AC%EA%B4%80%ED%8F%89%ED%83%9Dx1E%ED%8F%89%ED%83%9DU%5B%5D%5B%5DPk2019-03-24-20-03%ED%8F%89%ED%83%9D%5B%5D%ED%8F%89%ED%83%9Dg%E2%99%82e4r%E2%95%89%E2%86%B8%5B%5D"

404 Error: Not Found

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014