OIR POSDRU BI - Contact

Home » Search results for "%E3%80%90%EC%98%A8%EB%9D%BC%EC%9D%B8%EC%B9%B4%EC%A7%80%EB%85%B8%E3%80%91%E2%99%AD-%EB%B0%94%EC%B9%B4%EB%9D%BC%ED%95%98%EB%8A%94%EA%B3%B3-%E2%87%8F%ED%99%80%EB%8D%A4%EB%B3%B4%EB%93%9C%EC%B9%B4%ED%8E%98%E2%95%9E%E3%80%8C%E3%80%8D%E2%98%82%EF%B9%9Dgmvcs.com%EF%B9%9E%E2%86%BC%E2%98%BC%E2%94%91%EC%9A%B0%EB%A6%AC%EC%B9%B4%EC%A7%80%EB%85%B8%EC%B4%9D%ED%8C%90%EB%AC%B8%EC%9D%98%5B%5D%EB%9D%BC%EC%8A%A4%EB%B2%A0%EA%B0%80%EC%8A%A4 %EC%B9%B4%EC%A7%80%EB%85%B8 %EC%8A%AC%EB%A1%AF %EB%A8%B8%EC%8B%A0%5B%5D%5B%5D%5B%5D%ED%98%84%EA%B8%88%EB%B0%94%EB%91%91%EC%9D%B4%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B82019-03-24-20-30%5B%5D%CE%B1"

404 Error: Not Found

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014