OIR POSDRU BI - Contact

Home » Search results for "%E3%80%90%EC%98%88%EC%B2%9C%EC%BD%9C%EA%B1%B8%E3%80%91%E2%86%9524%EC%8B%9C%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%EF%B9%83%EC%B6%9C%EC%9E%A5 %EB%AA%A8%ED%85%94%E2%98%80%E2%80%B9%EC%B9%B4%ED%86%A1%3A hwp63%E2%80%BA%E2%98%A3%7B%D0%BF%D1%82%D0%BA455.%D1%81%D0%BE%D0%BC%7D%EC%98%88%EC%B2%9Cf%E2%87%A1%E2%97%88%E2%95%83%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%83%B5%EA%B0%95%EC%B6%94%5B%5D%5B%5D%E2%98%852019-03-24-20-05%E2%86%90%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%95%88%EB%A7%88%EC%95%BC%ED%95%9C%EA%B3%B3%EC%98%88%EC%B2%9C%E2%99%97%5B%5D%EC%98%88%EC%B2%9C%E2%86%982%EB%8C%80%EA%B5%AC %EB%AA%A8%ED%85%94"

404 Error: Not Found

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014