OIR POSDRU BI - Contact

Home » Search results for "%E3%80%90%EC%84%B1%EC%A3%BC%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%95%88%EB%A7%88%E3%80%91%E2%9C%94%EC%98%88%EC%95%BDU%EA%B1%B0%EC%A0%9C%EB%8F%84 %EB%AA%A8%ED%85%94 %EC%B6%94%EC%B2%9C%E2%9C%84%E3%80%8A%EC%B9%B4%ED%86%A1%3A wyk92%E3%80%8B%E2%9C%93%E3%80%96f%D0%BAh846.%D1%81%D0%BE%D0%BC%E3%80%97%5B%5D%EC%84%B1%EC%A3%BC%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4%EB%B3%B4%EC%9E%A5%5B%5D%5B%5D%EC%84%B1%EC%A3%BCkAY%EC%84%B1%EC%A3%BCE%EC%B6%9C%EC%9E%A5%EC%A0%84%ED%99%94%EB%B2%88%ED%98%B8%EC%B2%9C%EC%95%88%EC%97%AD %EC%97%AC%EA%B4%80%EC%84%B1%EC%A3%BC%5B%5D5%EC%84%B1%EC%A3%BCR%5B%5D%E2%87%A5%5B%5D%EC%84%B1%EC%A3%BC2019-03-24-20-30"

404 Error: Not Found

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014