OIR POSDRU BI - Contact

Home » Search results for "%E3%80%8E%EB%B0%94%EC%B9%B4%EB%9D%BC%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8%E3%80%8F%E2%97%A6-%EC%86%94%EB%A0%88%EC%96%B4%EC%B9%B4%EC%A7%80%EB%85%B8-%E2%99%90%ED%99%A9%EA%B8%88%EC%84%B1%E2%98%BB%7B%7D%E2%96%92%E3%80%96akaxx.com%E3%80%97%EB%A3%A8%EB%B9%84%EA%B2%8C%EC%9E%84%E2%97%91%CE%BB%EB%A7%88%EC%B9%B4%EC%98%A4 %EC%B9%B4%EC%A7%80%EB%85%B8 %ED%99%98%EC%A0%84%5B%5D%5B%5D%ED%98%84%EA%B8%88%EB%B0%94%EB%91%91%EC%9D%B42019-03-24-20-05%E2%99%A6%5B%5D%E2%94%B3%EA%B0%95%EC%9B%90 %EB%9E%9C%EB%93%9C %EC%8A%AC%EB%A1%AF %EB%A8%B8%EC%8B%A0 %EC%9E%AD%ED%8C%9FWe9"

404 Error: Not Found

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014