OIR POSDRU BI - Contact

Home » Search results for "%E3%80%88%EB%B0%94%EC%B9%B4%EB%9D%BC%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8%E3%80%89%E3%83%98-%EC%9A%B0%EB%A6%AC%EC%B9%B4%EC%A7%80%EB%85%B8-%E2%9E%B3%ED%95%B4%EC%A0%81%EB%B0%94%EB%91%91%EC%9D%B4%EA%B2%8C%EC%9E%84%EC%A3%BC%EC%86%8C%E2%87%8D%E3%80%8C%E3%80%8D%E2%99%AA%EF%B9%9Bakaxx.com%EF%B9%9C%EB%A3%B0%EB%A0%9B%EC%9D%B4%EB%B2%A4%ED%8A%B82019-03-24-20-05%5B%5D%EB%A3%A8%EB%B9%84%EB%B0%94%EB%91%91%EC%9D%B4%EA%B2%8C%EC%9E%84DgG%EC%98%A8%EC%B9%B4%EC%A7%80%EB%85%B8%5B%5D%5B%5D%E2%98%AA%5B%5D%5B%5D%ED%99%80%EB%8D%A4 %ED%8F%AC%EC%BB%A4bc%EB%B0%94%EC%B9%B4%EB%9D%BC %EC%BB%A4%EB%AE%A4%EB%8B%88%ED%8B%B0%E2%99%A5%5B%5D"

404 Error: Not Found

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014