OIR POSDRU BI - Contact

Home » Search results for "%28%EC%98%A8%EB%9D%BC%EC%9D%B8%EC%B9%B4%EC%A7%80%EB%85%B8%29%E2%99%A5-%EB%8D%94%ED%82%B9%EC%B9%B4%EC%A7%80%EB%85%B8-%E2%87%81%EB%B0%94%EC%B9%B4%EB%9D%BC %ED%95%84%EC%8A%B9%EB%B2%95%E2%98%BC%EF%BC%88%EF%BC%89%5D%7Bgmvcs.com%7D%EB%AA%A8%EB%B0%94%EC%9D%BC %EC%95%BC%EB%A7%88%ED%86%A0%E2%99%90%E2%9D%A4%EB%B0%94%EB%8B%A4%EC%9D%B4%EC%95%BC%EA%B8%B0 %EB%A6%B4%EA%B2%8C%EC%9E%84%5B%5D2019-03-24-20-30%E2%96%BAa%ED%86%A0%ED%86%A0 %EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8 %EC%B4%9D%ED%8C%90Mso%5B%5D3vOf1%EC%B9%B4%EC%A7%80%EB%85%B8%EB%B0%94%EC%B9%B4%EB%9D%BC %EB%B0%B0%ED%8C%85"

404 Error: Not Found

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014