OIR POSDRU BI - Contact

OIR POSDRU Regiunea Bucuresti-Ilfov organizeaza procedura privind transferul la cerere pentru functia publica de executie vacanta consilier

În conformitate cu OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucuresti-Ilfov, cu sediul în...
Read More

Anunt examen promovare in grad 05-08.08.2019

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov, cu sediul în Bucureşti, Bld. Carol I nr. 34-36, et. 11, sector 2, organizează examen de promovare în gradul profesional profesional superior în perioada 05-08.08.2019 Anunt Bibliografie Formular inscriere
Read More

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014