OIR POSDRU BI - Contact

OIR POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov publica anunt in atentia persoanelor admise la concursul in afara organigramei din cadrul proiectului “Îmbunătăţirea capacităţii OIR Bucureşti-Ilfov de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”

OIR POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov publica anunt in atentia persoanelor admise la concursul in afara organigramei din cadrul proiectului “Îmbunătăţirea capacităţii OIR Bucureşti-Ilfov de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”
Read More

OIR POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultatele la selecţia dosarelor pentru concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacantă inspector clasa I grad profesional superior – compartimentul Monitorizare proiecte

OIR POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultatele la selecţia pentru concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacantă inspector clasa I grad profesional superior – compartimentul Monitorizare proiecte din data de 23.09.2019 (proba scrisă)
Read More

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014