OIR POSDRU BI - Contact

AM POCU publică Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, varianta consolidată mai 2019

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – varianta consolidată mai 2019. Acestea se aplică în tuturor apelurilor POCU care urmează să fie deschise în sistemul informatic MySMIS începând cu data publicării...
Read More

Raport activitate 2018

Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti – Ilfov publica in conformitate cu art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, raportul periodic de activitate – 2018.
Read More

OIR POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2019) a unui număr de 7 posturi în afara organigramei

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti-Ilfov organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2019) a unui număr de 7 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul ”Îmbunătăţirea capacităţii OIR Bucureşti Ilfov de...
Read More

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014