OIR POSDRU BI - Contact

Plati efectuate zilnic prin ordine de plata – Septembrie 2018

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov publica Registrul cu Plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru luna Septembrie 2018. Beneficiar Natura cheltuielii Data Nr. OP Modul de plata Suma de plata din: Buget de stat Fonduri nerambursabile Orange Cheltuieli cu bunuri si...
Read More

Metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii indicatorilor de program în cadrul proiectelor

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, anunță publicarea Metodologiei pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor finanțate prin POCU. Performanța implementării POCU este monitorizată, în primul rând, prin...
Read More

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014