OIR POSDRU BI - Contact

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov, implementeaza incepand cu data de 01.10.2016 pana la data de 31.12.2023, proiectul cu titlul „Sprijin pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucuresti-Ilfov in scopul imbunatatirii capacitatii de a gestiona si implementa in mod eficient si eficace activitatile sale”

Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional Acțiuni pentru îmbunătățirea capacitații AM/OI/alte structuri ale POCU de a...
Read More

Comunicat OIR POSDRU Regiunea Bucuresti-Ilfov – 12.04.2018

În conformitate cu măsurile preventive anticorupţie prevăzute în Strategia naţională anticorupţie 2012-2015 şi cu normele Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei, menţionăm că la nivelul Organismului...
Read More

Plati efectuate zilnic prin ordine de plata – Martie 2018

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov publica Registrul cu Plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru luna martie 2018 Beneficiar Natura cheltuielii Data Nr. OP Modul de plata Suma de plata din: Buget de stat Fonduri nerambursabile Busoi Brothers Cheltuieli cu bunuri...
Read More

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014