OIR POSDRU BI - Contact

Home » Archive by category "Finantari POCU"

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov, implementeaza incepand cu data de 01.10.2016 pana la data de 31.12.2023, proiectul cu titlul „Sprijin pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucuresti-Ilfov in scopul imbunatatirii capacitatii de a gestiona si implementa in mod eficient si eficace activitatile sale”

Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional Acțiuni pentru îmbunătățirea capacitații AM/OI/alte structuri ale POCU de a...
Read More

Decizia AM POCU nr. 14453/27.02.2018

AM POCU publica decizia nr. 14453/27.02.2018 cu privire la decontarea, in cadrul proiectelor finantate din POCU, a cheltuielilor indirecte ca rata forfetara in procent de maximum 15% din cheltuielile directe eligibile cu personalul.
Read More

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014