OIR POSDRU BI - Contact

Home » Archive by category "Anunturi"

Anunt – Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov, anunta faptul ca a implementat in perioada 01.01.2017 – 31.03.2017, proiectul cu titlul „Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate pentru perioada ianuarie-martie 2017 pentru personalul OIR POSDRU REGIUNEA BUCURESTI-ILFOV

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ TITLUL PROIECTULUI: “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate pentru perioada ianuarie-martie 2017 pentru personalul OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV” Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și...
Read More

Anunt – Organismul Intermediar Regional POSDRU Regiunea Bucuresti-Ilfov, anunta faptul ca a implementat in perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, proiectul cu titlul „Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada ianuarie 2016- decembrie 2016 pentru personalul OIR POSDRU REGIUNEA BUCURESTI-ILFOV implicat in gestionarea POCU si POSDRU

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ TITLUL PROIECTULUI: “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada ianuarie 2016- decembrie 2016 pentru personalul OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV implicat în gestionarea POCU și POSDRU” Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică Obiective specifice: 7.1...
Read More

Anunt intentie achizitionare servicii SSM si PSI

INVITAŢIE DE PARTICIPARE Către: Operatorii economici interesați Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Publice pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București Ilfov dorește să realizeze achiziţionarea de servicii de sănătate și securitate în muncă și servicii de prevenire și stingere a incendiilor, Cod CPV 71317000-3...
Read More

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Arhiva anunturi

Translate:

Legaturi rapide

MySMIS2014