OIR POSDRU BI - Contact

Home » Finantari POCU » Anunturi POCU » Calendar estimativ privind procesul de evaluare si selectie pentru cererile de finantare depuse in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020

A fost publicat Calendarul estimativ privind procesul de evaluare şi selecţie pentru cererile de finanţare depuse în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Sursa www.fonduri-ue.ro

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014