OIR POSDRU BI - Contact

Plati efectuate zilnic prin ordine de plata – Iunie 2018

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov publica Registrul cu Plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru luna iunie 2018 Beneficiar Natura cheltuielii Data Nr. OP Modul de plata Suma de plata din: Buget de stat Fonduri nerambursabile Vodafone Cheltuieli cu bunuri si...
Read More

Plati efectuate zilnic prin ordine de plata – Mai 2018

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov publica Registrul cu Plati efectuate zilnic prin ordine de plata pentru luna mai 2018 Beneficiar Natura cheltuielii Data Nr. OP Modul de plata Suma de plata din: Buget de stat Fonduri nerambursabile Acrion Cheltuieli cu bunuri si...
Read More

AM POCU: cereri de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/295/3/8 – România profesională – Întreprinderi competitive

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publica lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/295/3/8 – România profesională – Întreprinderi competitive. Începând cu data de 24.05.2018, solicitanții vor fi informați, prin...
Read More

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Legaturi rapide

MFE - Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

MySMIS 2014 este aplicaţia prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020 Aplicaţia MySMIS 2014 este unică pentru toate programele operaţionale MySMIS2014