OIR POSDRU BI - Contact

Regulament de organizare si functionare

Prezentul regulament-cadru de organizare şi funcţionare a Organismelor Intermediare Regionale pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane denumite în continuare OIRPOSDRU a fost elaborat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, cu modificările...
Read More

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman prelungește termenele de depunere pentru apelurile POCU aferente OS 5.1

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) anunță prelungirea până în data de 22.05.2017, ora 16.00 a perioadei de depunere cereri de finanțare în cadrul apelurilor aferente Obiectivului Specific 5.1, respectiv: • POCU/137/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și...
Read More

Organismul Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov are in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Arhiva anunturi

Translate:

Legaturi rapide

MySMIS2014